119 Bài tập Este chuẩn đã sửa - Hóa học lớp 12

199 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ ESTE – LIPIT
(CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT)

Câu 1: (Trường THPT Hàn Thuyên- Bắc Ninh năm 2018)Công thức tổng quát của este tạo ra từ ancol no, đơn chức, mạch hở và axit cacboxylic không no có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở là:

A. CnH2n-2O2                B. CnH2nO2                C. CnH2n-2O2                D. CnH2n-1O2                 Đáp án là A

Công thức SGK

Câu 2: (Trường THPT Hàn Thuyên- Bắc Ninh năm 2018)Thủy phân hoàn toàn 89 gam chất béo băng dung dich NaOH để điều chế xà phòng thu được 9,2 gam glixerol. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng thu được là?

A. 153 gam                B. 58,92 gam                C. 55,08gam                D. 91,8 gam                Đáp án là A

Câu 3: (Trường THPT Hàn Thuyên- Bắc Ninh năm 2018)Số este có công thức phân tử C5H10O2 có khá năng tham gia phản ứng tráng bạc là?

A. 6                B. 4                C. 3                D. 5                Đáp án là B

Este có phản ứng tráng bạc thì có gốc HCOO-

Có 4 chất thỏa mã: HCOOHCH2CH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)CH2CH3; HCOOCH2CH(CH3)2; HCOOC(CH3)4.

Câu 4: (Trường THPT Hàn Thuyên- Bắc Ninh năm 2018) Este nào sau đây có mùi chuối chín? 

A. Etyl format                B. Benzyl exetat                C. Isoamyl exetat                D. Etyl butirat                Đáp án là C

Câu 5: (Trường THPT Hàn Thuyên- Bắc Ninh năm 2018) đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?

A. C2H5COOCH3                B. CH3COOC2H5                C. C2H3COOC2H5                D. C2H5COOC2H5\

Tài liệu ôn thi 119 Bài tập Este chuẩn đã sửa - Hóa học lớp 12 sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Hoá Học tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi sắp tới. Hơn thế, bạn cũng có thể sử dụng chúng như tài liệu ôn tập cho kỳ thi đại học. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC