Lịch Sử Lớp 9 Các nước Mĩ La-tinh

Các nước Mĩ La-tinh

Câu 1. Các nước Mĩ La-tinh là chỉ khu vực địa lý nào?

a. Vùng Bắc Mĩ
b. Vùng Nam Mĩ
c. Châu Mĩ
d. Vùng Trung và Nam Mĩ

Câu 2. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh ở trong tình trạng như thế nào?

a. Thuộc địa của Anh, Pháp.
b. Thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
c. Những nước hoàn toàn độc lập.
d. Những nước cộng hòa, những nước trên thực tế là thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

Câu 3. Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào?

a. Thực dân Anh
b. Đế quốc Mĩ
c. Thực dân Pháp
d. Đế quốc Nhật

Câu 4. Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?

a. "Đại lục mới trỗi dậy"
b. “Đại lục bùng cháy”
c. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất
d. "Đại lục bùng cháy" và "Đại lục mới trỗi dậy"

Câu 5. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là ai?

a. Chế độ phân biệt chủng tộc.
b. Chủ nghĩa thực dân cũ.
c. Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.
d. Giai cấp địa chủ phong kiến.

Tài liệu ôn thi môn Lịch Sử "Các nước Mĩ La-tinh" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Lịch Sử tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi chuyển cấp. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC