GDCD Lớp 10 Bài Công dân với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Câu 1.Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, là câu nói của ai?

A. Hồ Chí Minh.                                          B. Phạm Văn Đồng.
C. Trường Chinh.                                         D. Lê Duẩn.

Câu 2. Chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) trong văn bản dưới đây. “Ngày nay, nước ta đã hoàn toàn được thống nhất, nhưng chúng ta vẫn phải luôn ….. để chống lại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc”.

A. đoàn kết                                          B. sẵn sàng
C. chuẩn bị                                          D. cảnh giác

Câu 3. Chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) trong văn bản dưới đây. “ Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết … của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc.

A. tình cảm                                          B. thành quả lao động
C. khả năng                                         D. sức khỏe

Câu 4. Yêu nước là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của công dân đối với.

A. Làng xóm.                                               B. Tổ quốc.
C. Toàn thế giới.                                          D. Quê hương.

Câu 5. Truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam là gì.

A. Gần gũi, thân thiện.
B. Hòa nhập.
C. Sự hợp tác.
D. Yêu nước bất khuất chống giặc ngoại xâm.

Câu 6. Chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) trong văn bản dưới đây. “Công dân nam giới đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết …”.

A. Hai mươi lăm tuổi.                                          B. Hai mươi bốn tuổi.
C. Hai mươi sáu tuổi.                                           D. Hai mươi ba tuổi.

Câu 7. Lòng yêu nước ở mỗi con người chỉ có thể nảy nở và phát triển trải qua những.

A. Biến cố, thử thách.                                              B. Khó khăn.
C. Thiên tai khắc nghiệt.                                          D. Thử thách.

Câu 8. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là.

A. Lịch sử oai hùng của dân tộc ta.
B. Thế mạnh của dân tộc ta.
C. Một truyền thống quý báu của dân tộc ta.
D. Giá trị truyền thống quý báu của ta.

Câu 9. Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của ….?

A. Những người trưởng thành.                                          B. Thanh niên.
C. Cơ quan, tổ chức.                                                          D. Công dân.

 

Tài liệu ôn thi môn Giáo dục Công dân "Công dân với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Giáo dục Công dân tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho lớp 12 đặc biệt là kì thi Đại học THPT QG. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC