Đề KT 1 tiết môn Lịch Sử Lớp 9 - 2015-2016

    TRƯỜNG THCS ĐĂK KROONG                                                                                                                                                                ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ 9
          ------ TỔ VĂN-SỬ ------                  
                                                                                                                                                                 NĂM HỌC: 2015 - 2016
                                                                                                                                                                                                                                           Thời gian: 45 phút
                                                                                                                                                                                                                              Ngày kiểm tra: 25/26-3-2016 (tuần 29)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái in hoa đầu ý có đáp án đúng.

1. Con đường cứu nước đúng đắn Nguyễn Ái Quốc tìm thấy cho dân tộc Việt Nam là:

A. Con đường cách mạng bạo lực.
B. Con đường cách mạng tư sản.
C. Con đường cách mạng vô sản.
D. Con đường cách mạng giải phóng dân tộc.

2. Việc làm nào thể hiện chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền của dân, do dân, vì dân?

A. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.
B. Chia ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ
C. Xóa bỏ các tập tục lạc hậu, khuyến khích nhân dân học chữ quốc ngữ.
D. Tất cả đều đúng.

3. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào năm 1929 có hạn chế gì?

A. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại.
B. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi.
C. Nội bộ những người cộng sản Việt Nam chia rẽ, cản trở sự phát triển của cách mạng Việt Nam.
D. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng.

4. Lệnh Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 được ban bố khi “Nhật nổ súng tấn công Pháp ở Lạng Sơn”

A. Đúng                                B. Sai.

Tài liệu ôn thi môn Lịch Sử "Đề KT 1 tiết môn Sử - 2015-2016" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Lịch Sử tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi chuyển cấp. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC