Đề KT Sinh Học Lớp 10 giữa HKI - 2016-2017 - Sở GD&ĐT Đăk Lăk

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: SINH HỌC - LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: mARN khác với tARN và rARN ở đặc điểm nào?

A. Mạch đơn xoắn phức tạp                                     B. Có nhiều liên kết hidro hơn.
C. Không có liên kết hidro                                       D. Cấu trúc một mạch đơn polinuclêotit

Câu 2: Cấu trúc nào sau đây ở tế bào nhân thực không có màng bao bọc?

A. Bộ máy Gongi                                     B. Lưới nội chất                                     C. Nhân                                     D. Ribosom

Câu 3: Nhờ đặc tính nào sau đây mà nước được coi là dung môi tốt để hòa tan các chất:

A. Các liên kết hidro luôn bền vững
B. Tính phân cực
C. Các liên kết hidro luôn bị bẻ gãy và tái tạo liên tục
D. Trạng thái lỏng

Câu 4: Trong các chất sau, chất nào không có bản chất là steroit?

A. Insulin                                     B. Estrogen                                     C. Cholesteron                                     D. Testosteron

Câu 5: Trong các loại cacbohydrat sau, loại nào thuộc nhóm đường đa:

A. Saccarozo                                     B. Fructozo                                    C. Lactozo                                     D. Xenlulozo

Câu 6: “Sinh vật đa bào, nhân thực, lối sống cố định, tự dưỡng, khả năng cảm ứng chậm” là những đặc điểm của giới:

A. Động vật                                     B. Nấm                                     C. Thực vật                                    D. Nguyên sinh

Câu 7: Đường đi của Protein từ khi được hình thành cho đến khi được đưa ra khỏi tế bào sẽ đi qua các cấu trúc theo trình tự như sau:

A. Bộ máy Gôngi -> Túi tiết -> Lưới nội chất hạt -> Túi tiết -> Màng sinh chât
B. Lưới nội chất trơn -> Túi tiết -> Bộ máy Gôngi -> Màng sinh chất -> Túi tiết
C. Lưới nội chất hạt -> Lưới nội chất trơn -> Bộ máy Gôngi -> Túi tiết -> Màng sinh chất.
D. Lưới nội chất hạt -> Túi tiết -> Bộ máy Gôngi -> Túi tiết -> Màng sinh chất

Câu 8: Cho các trình tự nu sau, trình tự nào không thể là trình tự của AND?

Tài liệu ôn thi môn Sinh Học "Đề KT giữa HKI - 2016-2017 - Sở GD&ĐT Đăk Lăk" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Sinh Học tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho lớp 12 đặc biệt là kì thi Đại học THPT QG. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC