Đề thi Giáo Dục Công Dân Lớp 9 HKII - 2018 - 2019 - Đề số 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 9
NĂM HỌC: 2018 - 2019
MÔN: GDCD

Thời gian: 45phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: 4 Đ

Chọn câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ?

a.Độc lập, chủ quyền thống nhất
b.Toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa
c. Toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
d. Độc lập, chủ quyền; toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội c hủ nghĩa và nhà nước Việt Nam.

Câu 2: Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân,thực hiện chính sách hậu phương quân đội, bảo vệ trật tự an ninh xã hội là nhằm:

a. Thực hiện tốt trách nhiệm
b. Nâng cao vai trò của lãnh đạo
c. Bảo vệ Tổ quốc
d. Thực hiện tốt trách nhiệm, nâng cao vai trò của lãnh đạo

Câu 3: Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của:

a. Công an                                   b. Mọi công dân
c. Quân đội                                 d. Nhà nước

Câu 4: Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, câu nói này của ai?

a.Hồ Chí Minh                                                                 b. Võ Nguyên Giáp
c. Trần Đại Quang                                                           d. Nguyễn Phú Trọng

Câu 5:Nhiệm vụ của học sinh trong việc bảo vệ Tổ quốc hiện nay là:

Tài liệu ôn thi môn Giáo dục công dân "Đề thi HKII - 2018-2019 - Đề số 4" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Giáo dục công dân tại trường góp phần chuẩn bị cho kì thi. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC