Đề thi Giáo Dục Công Dân Lớp 11 HKII - 2018-2019 - Mã 079

THI HKII - KHỐI 11
BÀI THI: GDCD 11

 

(Thời gian làm bài: 45 phút)

MÃ ĐỀ THI: 079

Họ tên thí sinh:...............................................SBD:...............................

Câu 1: Ông A là cán bộ xã nhưng ông lại không muốn con trai mình phải thực hiện đăng kí nghĩa vụ quân sự. Nếu là người thân trong gia đình ông A, em sẽ khuyên ông A như thế nào?

A. Nên cho con đi học để không tham gia nghĩa vụ quân sự.
B. Gặp ban chỉ huy quân sự nhờ giúp đỡ.
C. Chấp hành đúng Luật Nghĩa vụ quân sự.
D. Không đi đăng kí nghĩa vụ quân sự.

Câu 2: Việc người nông dân Việt Nam thay đổi thói quen làm kinh tế lâu nay, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài là thể hiện phương hướng nào của chính sách đối ngoại?

A. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.                               B. Nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
C. Chủ động gia nhập thị trường quốc tế.                           D. Chủ động phát triển kinh tế quốc tế.

Câu 3: Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta cần phải thực hiện nội dung nào dưới đây?

A. Ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa các nước vào nước ta.
B. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
C. Giữ gìn truyền thống của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
D. Tiếp thu các nền văn hóa của các nước trên thế giới.

Câu 4: Nếu phát hiện một người nước ngoài có hành vi xúc phạm truyền thống văn hóa Việt Nam, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?

A. Không quan tâm, vì bản thân không có quyền cấm họ.
B. Nói cho bạn bè biết về hành vi đó.
C. Làm ngơ vì khả năng nói tiếng nước ngoài của mình kém.
D. Tìm người phiên dịch để nhắc nhở họ và yêu cầu họ chấm dứt ngay hành vi đó.

Câu 5: Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ là nhằm thực hiện nội dung nào dưới đây?

A. Nâng cao trình độ quản lí của hoạt động khoa học và công nghệ.
B. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.
C. Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng về khoa học công nghệ
D. Tạo thị trường cho khoa học công nghệ phát triển.

Câu 6: Trong giờ học nhóm, cả nhóm đã gặp phải một bài toán cực kỳ khó. Là thành viên của nhóm, em lựa chọn giải pháp nào sau đây?

A. Xin thầy đổi cho bài toán khác tương đối dễ hơn.
B. Cùng nhau tiếp tục bàn bạc thảo luận để có cách giải tốt nhất.
C. Bảo nhóm bỏ bài toán đó qua một bên chờ thầy giúp giải.
D. Mượn bài giải của nhóm khác chép lại.

Câu 7: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là?

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
B. Đào tạo con người việt nam phát triển toàn diện.
C. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
D. Giữ gìn, phát triển và truyề n bá văn minh của nhân loại.

Câu 8: Hành vi nào dưới đây góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa?

A. Mua bán tự do các báu vật quốc gia.
B. Sữa chữa và làm mới công trình kiế n trúc cổ
C. A tự ý đi vào khu khảo cổ để tìm hiểu các di sản khảo cổ.
D. Sưu tầm các di sản, cổ vật.

Câu 9: Nhà nước thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh thuộc gia đình nghèo, khó khăn. Việc làm này nhằm

Tài liệu ôn thi môn Giáo dục công dân 11 "Đề thi HKII - 2018-2019 -Mã 079" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn GDCD tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho lớp 12 đặc biệt là kì thi Đại học THPT QG. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC