Đề thi Giáo Dục Công Dân Lớp 11 HKII - 2018 - 2019 - Mã 202

THI HKII - KHỐI 11
BÀI THI: GDCD 11

(Thời gian làm bài: 45 phút)

MÃ ĐỀ THI: 202

Họ tên thí sinh:...............................................SBD:...............................

Câu 1: Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta cần phải thực hiện nội dung nào dưới đây?

A. Ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa các nước vào nước ta.
B. Tiếp thu các nền văn hóa của các nước trên thế giới.
C. Giữ gìn truyền thống của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
D. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.

Câu 2: Việc người nông dân Việt Nam thay đổi thói quen làm kinh tế lâu nay, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài là thể hiện phương hướng nào của chính sách đối ngoại?

A. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.                               B. Chủ động gia nhập thị trường quốc tế.
C. Chủ động phát triển kinh tế quốc tế.                              D. Nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Câu 3: Nhà nước ta có chính sách tạo điều kiện để người nghèo có cơ hội học tập, người giỏi phát triển tài năng là nhằm thực hiện nội dung nào dưới đây?

A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo.
B. Mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo.
C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
D. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo.

Câu 4: Nội dung nào sau đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

A. Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.
B. Tập trung phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.
C. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.
D. Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ đời sống.

Câu 5: Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm

A. sẵn sàng đối thoại với các nước về kinh tế.
B. tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của thế giới.
C. phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.
D. mở rộng hợp tác về kinh tế.

Tài liệu ôn thi môn Giáo dục công dân 11 "Đề thi HKII - 2018-2019 -Mã 202" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn GDCD 11 tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho lớp 12 đặc biệt là kì thi Đại học THPT QG. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC