Đề thi Giáo Dục Công Dân Lớp 11 HKII - 2018 - 2019 - Mã 325

THI HKII - KHỐI 11
BÀI THI: GDCD 11

(Thời gian làm bài: 45 phút)

MÃ ĐỀ THI: 325

Họ tên thí sinh:...............................................SBD:...............................

Câu 1: Nếu phát hiện một người nước ngoài có hành vi xúc phạm truyền thống văn hóa Việt Nam, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?

A. Nói cho bạn bè biết về hành vi đó.
B. Làm ngơ vì khả năng nói tiếng nước ngoài của mình kém.
C. Không quan tâm, vì bản thân không có quyền cấm họ.
D. Tìm người phiên dịch để nhắc nhở họ và yêu cầu họ chấm dứt ngay hành vi đó.

Câu 2: Lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc là?

A. Toàn dân.                                          B. Đảng và Nhà nước.
C. Đảng, Nhà nước và nhân dân.          D. Quân đội nhân dân, công an nhân dân.

Câu 3: Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm

A. sẵn sàng đối thoại với các nước về kinh tế.
B. mở rộng hợp tác về kinh tế.
C. tích cực tham gia vào các diễ n đàn và hoạt động của thế giới.
D. phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Câu 4: Cơ sở sản xuất của gia đình B với dây chuyền sản xuất lạc hậu nên không có năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Em hãy giúp gia đình B lựa chọn giải pháp tốt nhất trong các giải pháp sau?

A. Thu hút lao động có tay nghề cao.
B. Cố gắng tìm nguồ n đầu tư để đổi mới dây chuyền sản xuất tiên tiến.
C. Chấm dứt hoạt động sản xuất, chuyển sang lĩnh vực khác.
D. Tiếp tục duy trì sản xuấ t như bình thường mặc dù lợi nhuận thu về rất thấp.

Câu 5: M tình cờ phát hiện một nhóm người lợi dụng việc góp ý, sửa đổi Hiến Pháp để tuyên truyền chống phá Nhà nước. M cần chọn cách làm nào sau đây?

A. Báo cơ quan công an.                       B. Không quan tâm vì đó là việc của người lớn.
C. Bí mật theo dõi.                                D. Khuyên họ không nên tuyên truyền.

Câu 6: Nội dung nào dưới đây thuộc chính sách văn hóa?

A. Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường.                  B. Phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Cải tiến máy móc sản xuất.                                       D. Chủ động tìm hiểu các “ châu bản” triều Nguyễn.

Câu 7: Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Tôn trọng độc lập, tự do, bình đẳng.
B. Chủ động, tích cực, trách nhiệm.
C. Bình đẳng, tự do, tự nguyện.
D. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Câu 8: Nhà nước thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh thuộc gia đình nghèo, khó khăn. Việc làm này nhằm

A. mở rộng quy mô và đối tượng người học.
B. ưu tiên đầu tư ngân sách cho giáo dục.
C. tạo điều kiện để ai cũng đư ợc học.
D. đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của công dân.

Câu 9: Khi đào móng xây nhà, gia đình ông A phát hiện thấy một chiếc bình cổ. Theo em, gia đìn h ông A nên chọn cách làm nào sau đây?

A. Giao nộp di vật cho chính quyền. B. Giữ lại cho gia đình làm của riêng.
C. Đem bán để lấy tiền vì rất đắt. D. Đem tặng lại cho chùa.

Câu 10: Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là?

A. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
B. Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ trong quan hệ quốc tế.

Tài liệu ôn thi môn Giáo dục công dân lớp 11 "Đề thi HKII -2018-2019 - Mã 325" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn GDCD 11 tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho lớp 12 đặc biệt là kì thi Đại học THPT QG. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC