Đề thi Địa Lý Lớp 9 HKII - Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường - 2016 - 2017

ĐỀ 1

PHÒNG GD&ĐT                                                                                                                                                                                ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
 VĨNH TƯỜNG                                                                                                                                                                                                                 Môn: Địa lý - Lớp 9

                                                                                                                                                                                                              Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Sản phẩm công nghiệp nào của Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất cả nước?

A. Điện.                                     C. Dầu thô.
B. Hóa chất.                               D. Dệt may.

Câu 2. Cảng nào có công suất lớn nhất nước ta?

A. Cảng Sài Gòn.                                C. Cảng Hải Phòng.
B. Cảng Đà Nẵng.                               D. Cảng Vũng Tàu.

Câu 3. Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao nhất?

A. Cơ khí nông nghiệp.                               C. Vật liệu xây dựng.
B. Khai khoáng.                                          D. Chế biến lương thực, thực phẩm.

Câu 4. Vùng nào là vùng thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất nước ta?

A. Đồng bằng sông Hồng.                                       C. Đông Nam Bộ.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.                               D. Tây Nguyên.

B. Phần tự luận (8,0 điểm)

Câu 5. Hiện nay nước ta đang phát triển những ngành kinh tế biển nào? Vì sao nước ta cần phải ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?

Câu 6. Tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ năm nào? Hãy kể tên những đơn vị hành chính cấp huyện của Vĩnh Phúc hiện nay?

Tài liệu ôn thi môn Địa lý "Đề thi HKII - Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường - 2016-2017" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Địa lý tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi chuyển cấp. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC