Đề thi Địa Lý Lớp 9 HKII - THCS Tân Ước - Phòng GD&ĐT Thanh Oai

PHÒNG GD-ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS TÂN ƯỚC

TIẾT 43 - KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN ĐỊA LÍ 9 KÌ II

A. ĐỀ KIỂM TRA:

I. Phần trắc nghiệm (2,5đ) Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện tự nhiên nào để phát triển mạnh kinh tế biển?

A. Biển ấm, ngư trường rộn g, hải sản phong phú.
B. Gần đường hàng hải quốc tế.
C. Thềm lục địa nông, giàu tiềm năng dầu khí.

Câu 2. Vùng Đông Nam Bộ có tổng số vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào năm 2003 chiếm bao nhiêu %?

A. 45                     B. 50                     C. 50.1                     D. 60.1

Câu 3: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A.Vĩnh Long                     B. Bình Dương                     C. Bình Phước                     D. Long An

Câu 4: Vùng Đồng bằng sông cửu Long nằm ở phía nào của vùng Đông Nam Bộ?

A. Đông Nam                     B. Tây                     C. Tây Nam                     D. Nam

Câu 5: Điền từ vào chỗ trống (….) sau cho phù hợp về kết quả của quá trình phát triển kinh tế nước ta:

Ngày nay ở Đông Nam Bộ, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng (1)……………, chiếm tỉ trọng (2)…………….. trong GDP của vùng.

II. Tự luận: (7,5đ)

Câu 1: (3 đ) Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tác động của chúng đối với phát triển kinh tế - xã hội?

Câu 2: (1 đ) Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn ở Đông Nam Bộ?

Câu 3: (3,5đ) Dựa vào bảng số liệu sau:

Tài liệu ôn thi môn Địa lý "Đề thi HKII - THCS Tân Ước - Phòng GD&ĐT Thanh Oai" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Địa lý tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi chuyển cấp. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC