Đề thi HSG Giáo Dục Công Dân Lớp 9 cấp tỉnh - 2015 - 2016 - Đề 1

Đề

Câu 1. (2.0 điểm)

Hãy điền từ vào chỗ trống (……) để hoàn thành nội dung Điều 11 luật giao thông đường bộ, năm 2008:

Điều 11.Chấp hành báo hiệu đường bộ

3. Tại nơi có biển báo hiệu…………………..lại có báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành……………………………của báo hiệu tạm thời.

4. Tại nơi có vạch kẻ đường dành cho…………………..………, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ và………………………….cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.

Câu 2. (3.0 điểm)

Trình bày bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội ? Gia đình, nhà nước và xã hội có trách nhiệm gì trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em?

Câu 3. (2.0 điểm)

Thế nào là tôn trọng người khác?Nêu những biểu hiện và tác dụng của sự tôn trọng người khác. Là người biết tôn trọng người khác em cần có cách cư xử như thế nào?

Câu 4. (4.0 điểm)

Thế nào là tài sản nhà nước và lợi ích công cộng ?Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng như thế nào? Là công dân - học sinh, em cần làm gì để thực hiện tốt nghĩa vụ của mình?

Câu 5. (2.0 điểm)

Thế nào là làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả? Ý nghĩa của làm việc có năng suất chất lượng, hiệu quả? Người lao động cần phải làm gì để làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả.

Câu 6. (4.0 điểm)

Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân có nội dung, ý nghĩa như thế nào? Nhà nước và công dân cần phải có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội? Liên hệ trách nhiệm của bản thân?

Câu 7. (3.0 điểm)

Bài tập tình huống

Huy và Lê cùng làm việc trong một công ti. Họ yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Huy dẫn Lê về quê ra mắt họ hàng và gia đình. Sau khi tìm hiểu, bố mẹ Huy phát hiện Lê là con cô con cậu với Huy nhưng đã bị thất lạc nhiều năm.

Hỏi:

a. Huy và Lê có thể kết hôn được không? Vì sao?

b. Hãy nêu các quy định về cấm kết hôn của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000.

..............................................Hết............................................
- Giám thị không giải thích gì thêm

Tài liệu ôn thi môn Giáo dục công dân "Đề thi HSG cấp tỉnh - GDCD - 2015-2016 - Đề 1" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Giáo dục công dân tại trường góp phần chuẩn bị cho kì thi. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC