Đề thi thử THPT QG 2019 - Có đáp án - Hóa học 12

CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn: Hóa Học
CHỦ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
Nguồn: Tổng hợp và sưu tầm

Câu 1: Cho các este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat(5), benzyl axetat (6). Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là

A. 6                  B. 4                  C. 5                  D. 3

Câu 2: Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho dung dịch chưa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2
(b) Cho Al2O3 dư vào lượng dư dung dịch NaOH
(c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2
(d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư
(e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3
(g) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 ( phản ứng không thu được chất khí )

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 3                  B. 2                  C. 4                  D. 5

Câu 3: Cho 250 ml dung dịch NaOH 2M tác dụng với 150 ml dung dịch AlCl3 1M sau phản ứng thu được m g kết tủa. Giá trị của m là

A. 11,7                  B. 15,6                  C. 19,5                  D. 7,8

Câu 4: Hỗn hợp E gồm chất X ( C3H7O3N) và chất Y ( C5H14O4N2) trong đó X là muối của axit vô cơ và Y là muối của axit cacbonxylic hai chức. Cho 34,2 g X tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 1M ( phản ứng vừa đủ ) thu được khí Z duy nhất ( Z chứa C, H, N và làm quỳ tím ẩm đổi màu xanh) và dung dịch sau phản ứng chứa m g muối. Giá trị của m là

A. 36,7                  B. 32,8                  C. 34,2                  D. 35,1

Câu 5: Este nào sau đây có phản ứng trùng hợp

A. HCOOCH3                  B. HCOOC2H5                  C. HCOOCH=CH2                  D. CH3COOCH3

Câu 6: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là

A. SO2 và NO2                  B. CO và CH4                  C. CO và CO2                  D. CH4 và NH3

Tài liệu ôn thi Đề thi thử THPT QG 2019 - Có đáp án - Hóa học 12 sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Hoá Học tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi sắp tới. Hơn thế, bạn cũng có thể sử dụng chúng như tài liệu ôn tập cho kỳ thi đại học. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC