GDCD 11 Đề thi HKI -2017-2018 -Mã 456 -THPT Phú Quốc

ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: GDCD. LỚP 11

Thời gian làm bài 45 Phút; (Đề có 28 câu TN )

Họ tên: ………………………………. Số báo danh: ………………Lớp: …

I. Phần trắc nghiệm ( 7 điểm)

Câu 1: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm:

A. Giành lợi nhuận
B. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ
C. Giành nguyên liệu
D. Đạt năng suất lao động cao

Câu 2: Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thõa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua

A. phân phối và sử dụng                       B. sản xuất và tiêu dùng
C. quá trình lưu thông                           D. trao đổi mua, bán

Câu 3: Thị trường bao gồm những yếu tố cơ bản nào?

A. Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa                          B. Hàng hóa, tiền tệ, người mua và người bán
C. Giá cả , hàng hóa, người mua, người bán                       D. Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả

Câu 4: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, “cạnh tranh” dùng để gọi tắt cho cụm từ nào sau đây?

A. Cạnh tranh sản xuất                       B. Cạnh tranh chính trị
C. Cạnh tranh kinh tế                         D. Cạnh tranh văn hóa

Câu 5: Chị A may một cái áo mất 5 h, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để may một chiếc áo là 4 h. Vậy chị A bán chiếc áo ra thị trường với giá tương ứng với 4 h thì sẽ:

A. hòa vốn                       B. lời ít                       C. thua lỗ                       D. lời nhiều

Câu 6: Thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng:

A. Thời gian sản xuất trung bình trong điều kiện sản xuất trung bình của xã hội
B. Thời gian lao động cá biệt
C. Tổng thời gian sản xuất ra hàng hóa
D. Thời gian tạo ra sản phẩm

Câu 7: Yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất của quá trình sản xuất là:

A. Sức lao động                               B. Tư liệu lao động
C. Máy móc hiện đại                       D. Đối tượng lao động

Câu 8: Khi phát hiện một cơ sở sản xuất hàng hóa kém chất lượng, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, em sẽ làm theo phương án nào sau đây?

A. Vẫn mua hàng ở cơ sở đó vì giá rẻ hơn cơ sở sản xuất khác
B. Không đến mua hàng hóa ở cơ sở đó nữa
C. Báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền biết
D. Tự tìm hiểu về nguồn gốc và quy trình của cơ sở sản xuất đó

Câu 9: Nếu trên thị trường cung lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau?

A. Giá cả tăng                        B. Giá cả bằng giá trị
C. Giá cả giảm                       D. Giá cả không thay đổi

Câu 10: Yếu tố tác động lớn nhất đến lượng cung là:

A. Năng suất lao động                       B. Giá cả hàng hóa trên thị trường
C. Chi phí sản xuất                            D. Nguồn lực sản xuất

Tài liệu ôn thi môn Giáo Dục Công Dân Lớp 11 "Đề thi HKI - 2017-2018 -Mã 456 - THPT Phú Quốc" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn GDCD 11 tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho lớp 12 đặc biệt là kì thi Đại học THPT QG. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC