GDCD 11 Đề thi HKI- TPHT Phú Quốc - mã 789

ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: GDCD. LỚP 11

Thời gian làm bài 45 Phút; (Đề có 28 câu TN)

Họ tên: ……………………… Số báo danh: ………………Lớp: …

I. Phần trắc nghiệm ( 7 điểm)

Câu 1: Sau khi thu hoạch lúa, bà A đem lúa bán được 3 triệu đồng, bà A dùng tiền đó để mua chiếc xe đạp cho con trai đi học . Trường hợp này tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Phương tiện cất trữ                                            B. Thước đo giá trị
C. Phương tiện lưu thông                                       D. Phương tiện thanh toán

Câu 2: Thị trường bao gồm những yếu tố cơ bản nào?

A. Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả                                        B. Hàng hóa, tiền tệ, người mua và người bán
C. Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa                                          D. Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán

Câu 3: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm:

A. Giành nguyên liệu
B. Giành lợi nhuận
C. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ
D. Đạt năng suất lao động cao

Câu 4: Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào

A. nội dung của thành phần kinh tế                                              B. hình thức sử dụng về tư liệu sản xuất
C. hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất                                        D. biểu hiện của thành phần kinh tế

Câu 5: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa vào cơ sở nào dưới đây?

A. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
B. Thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
C. Chi phí để sản xuất ra hàng hóa
D. Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa

Câu 6: Khi phát hiện một cơ sở sản xuất hàng hóa kém chất lượng, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, em sẽ làm theo phương án nào sau đây?

A. Vẫn mua hàng ở cơ sở đó vì giá rẻ hơn cơ sở sản xuất khác
B. Tự tìm hiểu về nguồn gốc và quy trình của cơ sở sản xuất đó
C. Báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền biết
D. Không đến mua hàng hóa ở cơ sở đó nữa

Câu 7: Phương án nào dưới đây xác định đúng trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

A. Phê phán, đấu tranh với hành vi cạnh tranh không lành mạnh
B. Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu KH -KT và công nghệ vào các lình vực của đời sống
C. Coi trọng đúng mức vai trò của nền sản xuất hàng hóa
D. Sẵn sàng tham gia xây dựng Chủ nghĩa xã hội

Câu 8: Để nâng cao năng suất lao động, tăng doanh thu và lợi nhuận cao, công ty X đã đầu tư hệ thống máy móc dây chuyền công nghệ hiện đại vào sản xuất. Như vậy công ty X đã vận dụng tốt tác dụng nào của quy luật giá trị?

A. Điều tiết lưu thông hàng hóa                                        B. Điều tiết sản xuất
C. Kích thích lực lượng sản xuất                                       D. Phân hóa người sản xuất

Câu 9: Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thõa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua 

Tài liệu ôn thi môn Giáo Dục Công Dân Lớp 11 "Đề thi HKI - 2017-2018 - TPHT Phú Quốc - mã 789" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn GDCD 11 tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho lớp 12 đặc biệt là kì thi Đại học THPT QG. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC