Giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa - GDCD 11

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11:

Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Câu 1: Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào?

a. Quy luật cung cầu.              b. Quy luật cạnh tranh.
c. Quy luật giá trị                    d. Quy luật kinh tế

Câu 2: Để may một cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ?

a. 3 giờ.              b. 4 giờ.              c. 5 giờ.              d. 6 giờ.

Câu 3: Bác A trồng rau ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán vì giá cả ở nội thành cao hơn. Vậy hành vi của bác A chịu tác động nào của quy luật giá trị?

a. Điều tiết sản xuất.                               b. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị.
c. Tự phát từ quy luật giá trị.                  d. Điều tiết trong lưu thông.

Câu 4: Việc là chuyển từ sản xuất mũ vải sang sản xuất vành mũ bảo hiểm chịu tác động nào của quy luật giá trị?

a. Điều tiết sản xuất.                           b. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị.
c. Tự phát từ quy luật giá trị.             d. Điều tiết trong lưu thông. 

Câu 5: Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực hạn chế tác động phân hóa giàu nghèo của quy luật giá trị?

a. Đổi mới nền kinh tế.
b. Thống nhất và mở cửa thị trường.
c. Ban hành và sử dụng pháp luật, chính sách kinh tế, xã hội.
d. Cả a, b, c đúng.

Câu 6: Công dân cần vận dụng quy luật giá trị như thế nào?

a. Giảm chi phí sản xuất.                                    b. Nâng cao chất lượng hàng hóa.
c. Điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu sản xuất.        d. Cả a, b, c đúng.

Câu 7: Giá cả của hàng hóa trên thị trường biểu hiện như thế nào?

a. Luôn ăn khớp với giá trị                    b. Luôn cao hơn giá trị
c. Luôn thấp hơn giá trị                         d. Luôn xoay quanh giá trị

Tài liệu ôn thi môn Giáo Dục Công Dân 11  "Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn GDCD tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho lớp 12 đặc biệt là kì thi Đại học THPT QG. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC