Lớp 12

Lịch Sử 12- Việt Nam những năm đầu chống Mỹ thắng lợi

Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 - Lịch sử 12

Lịch sử lớp 12 - Đề KSCL HSG - THPT Yên Lạc

Đề thi HSG - Sở GD-ĐT Quảng Bình - môn Lịch sử lớp 12

Lịch Sử 12- Đề thi HSG -Sở GDĐT Quảng Bình -2015 -2016

Lịch sử 12- Đề thi HSG - Sở GDĐT Thanh Hóa -2013 -2014

Đề thi Lịch Sử Lớp 12 chọn HSG Quốc Gia 2016

Đề Lịch Sử Lớp 12 chọn HSG- Sở GDĐT Hưng Yên -2017- 2018

Lịch sử 12- Đề thi chọn HSG -THPT Lý Thái Tổ - 2016- 2017

Lịch Sử 12- Đề chọn HSG - Sở GDĐT Vĩnh Phúc -2015 -2016

Đề HSG - THPT Lý Thái Tổ - 2014 - 2015 - Lịch sử 12

Đề Lịch Sử Lớp 12 chọn HSG- Sở GDĐT Hải Dương -2013- 2014

Lịch sử 12- Đề KT Lịch Sử- Cao Đẳng Bách Việt - Mã 896

Đề KT Lịch Sử 12 - Cao Đẳng Bách Việt - Mã 743

Đề KT Lịch Sử 12 - Cao Đẳng Bách Việt - Mã 570

Đề KT Lịch Sử 12- Cao Đẳng Bách Việt - Mã 485

Đề KT Lịch Sử 12 - Cao Đẳng Bách Việt - Mã 357

Đề kiểm tra Lịch sử 12 HKII -Sở GDĐT Đồng Tháp -2018 - 2019

Đề kiểm tra Lịch Sử 12 HKII -Sở GDĐT Đồng Tháp -356

Đề Thi Lịch Sử 12 HKII -Sở GDĐT Đồng Tháp -312

Đề thi Lịch sử 12 HKII - THPT Nguyễn Trãi - 2017- 2018

Đề Thi Lịch Sử 12 HKII - THPT Lý Thái Tổ - 2017- 2018

Đề thi Lịch Sử 12 HKII - Sở GDĐT Thanh Hóa -2017-2018

Đề thi Lịch Sử 12 HKII - Sở GDĐT Quảng Nam -2017- 2018