Mẹo làm bài tập Tiếng Anh Lớp 9 dạng đặt câu hỏi với từ gạch chân

Mẹo làm bài tập dạng đặt câu hỏi với từ gạch chân

I. Hệ thống kiến thức

Để làm tốt dạng bài đặt câu hỏi với các từ gạch chân, học sinh cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Phân tích câu hỏi

- Xác định các thành phần câu (S, V, O,...)
- Xác định thì hoặc cấu trúc câu đặc biệt.
- Xác định phần cần đặt câu hỏi -> tìm từ để hỏi.

Bước 2: Xác định các thành phần chính còn lại của câu hỏi.

Bước 3: Viết câu hỏi hoàn chỉnh.

Lưu ý: Dạng bài đặt câu hỏi sẽ xuất hiện những câu hỏi wh-question nên học sinh cần ghi nhớ 2 cấu trúc sau:

Wh-words + auxiliary verb + S + V + O?

(Auxiliary verbs: do, does, will, did, have, has, may, can, could,...)

Wh-words + to be + S + O?

(To be: am, is, are, were, was).

Tài liệu ôn thi môn Tiếng Anh "Mẹo làm bài tập dạng đặt câu hỏi với từ gạch chân" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Tiếng Anh tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi chuyển cấp. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC