Phân biệt so sánh hơn và so sánh hơn nhất Tiếng Anh Lớp 9

Phân biệt so sánh hơn và so sánh hơn nhất trong tiếng Anh

I. Hệ thống kiến thức

1. So sánh hơn (Comparative)

So sánh hơn thường được sử dụng khi muốn so sánh đặc điểm, tính chất giữa 2 đối tượng với nhau.

Công thức

- Đối với tính từ ngắn: S+ adj/adv-er + than....
- Đối với tính từ dài: S + more + adj/adv + than…

Dấu hiệu nhận biết câu so sánh hơn

- Trong câu có 2 đối tượng so sánh.
- Trong câu có từ “than” và tính từ có đuôi “er”, hoặc câu có từ “more” liền trước tính từ có đuôi “er” là câu so sánh hơn.

Ví dụ:

- The rabbit is bigger than the elephant in the picture.

2. So sánh hơn nhất (superlative)

So sánh hơn nhất thường dùng để so sánh đặc điểm, tính chất của một đối tượng với nhiều đối tượng khác (từ 3 trở lên) để nhất mạnh tính chất, đặc điểm của đối tượng đó.

Công thức

- Đối với tính từ ngắn: S+ the + adj/adv-est...
- Đối với tính từ dài: S + the most + adj/adv....

Dấu hiệu nhận biết câu so sánh hơn

- Trong câu có nhiều đối tượng so sánh (nhiều hơn 3).
- Trong câu có từ “the” và tính từ có đuôi “est”, hoặc câu có từ “the most” liền trước tính từ có đuôi “est” là câu so sánh hơn nhất.

Ví dụ:

- The pink teddy bear is the biggest in the picture.

Tài liệu ôn thi môn Tiếng Anh "Phân biệt so sánh hơn và so sánh hơn nhất" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Tiếng Anh tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi chuyển cấp. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC