Tiếng Anh Lớp 9 Phân biệt There is - There are

Phân biệt cách sử dụng “there is” và “ there are”.

A. Hệ thống kiến thức

I. Thể khẳng định

1. Cấu trúc của There is (There is = singular/one)

Công thức:

 There is + singular noun (danh từ số ít) + O (trạng ngữ, nếu có).

– Danh từ đi với “There is” sẽ có 2 loại là danh từ đếm được và danh từ khôngn đếm được:

+ Đứng trước danh từ đếm được (countable noun) sẽ có a/an/the để xác định cho danh từ đó.
+ Đứng trước danh từ không đếm được (uncountable noun) như sugar, water, money,…, thì cần thêm no/a little/ little/ much/ a lot of,… để xác định cho danh từ đó.

Ví dụ:

There is a cat in my room.

Lưu ý: “There is” có thể viết tắt thành “There’s”.

2. Cấu trúc của There are (There are = plural/more than one)

Công thức:

 There are + plural noun (danh từ số nhiều) + O (trạng ngữ, nếu có).

– Danh từ đi với “There is” sẽ có 2 loại là danh từ đếm được và danh từ không đếm được:

Tài liệu ôn thi môn Tiếng Anh "Phân biệt There is - There are" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Tiếng Anh tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi chuyển cấp. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC