Tổng hợp công thức tiếng Anh 9

Tất cả các công thức tiếng anh lớp 9

- Pray FOR somebody/ something
- Correspond WITH somebody
- Divide something INTO parts
- Be named AFTER somebody
- ON the occiasion OF something
- Be equal TO somebody
- Consist OF something
- Take inspiration FROM something
- Be fond OF something
- Take pride IN
- Wear OUT
- Be self-confident OF something
- AT the entrance To something
- Exchange something FOR something

*Reported speech

- S 1 +said (that) + S +v_ed/V 2
- S + asked + O +Question word + S + V_ed/V 2
- S + O + IF/weather + S +V_ed/V 2
- S + asked/reminded/told + O + To_V/ Not to_V

Các thì trong tiếng anh

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN - Simple Present

VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG

- (Khẳng định): S + Vs/es + O
- (Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O
- (Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ?

VỚI ĐỘNG TỪ TOBE

- (Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O
- (Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O
- (Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O
Từ nhận biết: always, every, usually, often, sometime, rarely, generally,
frequently, seldom,.

Tài liệu ôn thi môn Tiếng Anh "Tổng hợp công thức tiếng Anh 9" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Tiếng Anh tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi chuyển cấp. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC