Sinh Học Lớp 10 Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Chương 3

Chuyển hóa năng lượng và vật chất trong tế bào

Bài: Sự Chuyển Hóa Năng Lượng

1. Có hai dạng năng lượng được phân chia dựa trên trạng thái tồn tại của chúng là :

a. Động năng và thế năng
b. Hoá năng và điện năng
c. Điện năng và thế năng
d. Động năng và hoá năng

2. Thế năng là :
a. Năng lượng giải phòng khi phân giải chất hữu cơ
b. Năng lượng ở trạng thái tiềm ẩn
c. Năng lượng mặt trời
d. Năng lượng cơ học

3. Năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là :

a. Hoá năng                                                                    c. Nhiệt năng
b. Điện năng                                                                   d. Động năng

4. Ađênôzin triphotphat là tên đầy đủ của hợp chất nào sau đây ?

a. ADP                                                                    c. ATP
b. AMP                                                                   d. Cả 3 trường hợp trên\

5. Yếu tố nào sau đây không có trong thành phần của phân tử ATP?

a. Bazơnitric                                                                             c. Đường
b. Nhóm photphat                                                                     d. Prôtêin

6. Đường cấu tạo của phân tử ATP là :

a. Đêôxiribôzơ                                                                    c.Ribôzơ
b. Xenlulôzơ                                                                       d. Saccarôzơ

8. Ngoài ba zơ nitric có trong phân tử còn lại của phân tử ATP là :

a. 3 phân tử đường ribô và 1 nhóm phôtphat
b. 1 phân tử đường ribô và 3 nhóm phôtphat
c. 3 phân tử đường đêôxiribô và 1 nhóm phôtphat
d. 1 phân tử đường đêôxiribô và 3nhóm phôtphat

9. Năng lượng của ATP tích luỹ ở :

a. Cả 3 nhóm phôtphat
b. Hai liên kết phôtphat gần phân tử đường
c. Hai liên kết phôtphat ở ngoài cùng
d. Chỉ một liên kết phôtphat ngoài cùng

10. Quang năng là :

a. Năng lượng của ánh sáng
b. Năng lượng trong các liên kết phôtphat của ATP
c. Năng lượng được sản sinh từ ô xi hoá của ti thể
d. Năng lượng sản sinh từ phân huỷ ATP

Tài liệu ôn thi môn Sinh Học "Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Sinh Học tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho lớp 12 đặc biệt là kì thi Đại học THPT QG. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC