Địa Lý Lớp 10 Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.

Câu 1: Nội lực là

A. lực phát sinh từ vũ trụ.
C. lực phát sinh từ lớp vỏ Trái Đất.
B. lực phát sinh từ bên trong Trái Đất.
D. lực phát sinh từ bên ngoài trên bề mặt Trái Đất.

Câu 2: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

A. nguồn năng lượng từ đại dương.
B. nguồn năng lượng trong lòng Trái Đất.
C. nguồn năng lượng của bức xạ Mặt Trời.
D. nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.

Câu 3. Quá trình nào sau đây thuộc tác động nội lực?

A. Nâng lên, hạ xuống, uốn nếp, đứt gãy.
B. Nâng lên, hạ xuống, bóc mòn, vận chuyển.
C. Uốn nếp, đứt gãy, bồi tụ, vận chuyển.
D. Uốn nếp, đứt gãy, xâm thực, bóc mòn.

Câu 4. Vận động theo phương nằm ngang ở lớp đá có độ dẻo cao sẽ xảy ra hiện tượng.

A. Biển tiến.
B. Biển thoái.
C. Uốn nếp.
D. Đứt gãy.

Câu 5. Vận động nào sau đây tạo ra các dạng địa hào, địa lũy?

A. Theo phương nằm ngang ở vùng đá mềm.
B. Theo phương nằm ngang ở vùng đá cứng.
C. Theo phương thẳng đứng ở vùng đá dẻo.
D. Theo phương thẳng đứng ở vùng có đá cứng.

Câu 6. Vận động nâng lên, hạ xuống ở nhiều nơi trên lớp vỏ Trái Đất được gọi là

A. hiện tượng uốn nếp.
B. hiện tượng động đất.
C. vận động theo phương nằm ngang.
D. vận động theo phương thẳng đứng.

Câu 7. Trong các đứt gãy theo phương nằm ngang bộ phận trồi lên được gọi là

A. địa hào.
B. địa lũy.
C. biển tiến.
D. biển thoái.

Câu 8. Vận động làm cho diện tích lớn lục địa bị hạ xuống được gọi là hiện tượng

A. biển thoái.
B. biển tiến.
C. uốn nếp.
D. đứt gãy.

Câu 9. Vận động làm cho các lục địa được nâng lên hay hạ xuống, các lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy gọi chung là

Tài liệu ôn thi môn Địa Lý "Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Địa Lý tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho lớp 12 đặc biệt là kì thi Đại học THPT QG. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC