Địa Lý 10 Vai trò, đặc điểm, nhân tố ảnh hưởng đến nông nghiệp

VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ
PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP.

Câu 1. Ngành nông nghiệp có vai trò

A. cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người
B. cung cấp thiết bị, máy móc cho con người
C. cung cấp tư liệu sản xuất cho các ngành kinh tế
D. vận chuyển người và hàng hóa.

Câu 2. Đất trồng là yếu tố không thể thay thế được trong nông nghiệp vì nó là

A. tư liệu sản xuất.
B. đối tượng lao động.
C. quyết định cơ cấu cây trồng.
D. khả năng phát triển nông nghiệp.

Câu 3. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là

A. Máy móc và cây trồng
B. Hàng tiêu dùng và vật nuôi
C. Cây trồng và vật nuôi
D. Cây trồng và hàng tiêu dùng

Câu 4. Trang trại không có đặc điểm nào sau đây?

A. Sản xuất hàng hóa
B. Chuyên môn hóa và thâm canh
C. Nhỏ lẻ, đa canh
D. Sở hữu cá nhân, thuê mướn lao động

Câu 5. Hình thức nào là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?

A. Trang trại
B. Vùng nông nghiệp
C. Hợp tác xã
D. Nông trường quốc doanh

Câu 6. Vai trò nào sau đây không đúng với ngành sản xuất nông nghiệp?

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người
B. Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến
C. Tạo ra máy móc thiết bị cho sản xuất
D. Mặt hàng xuất khẩu thu ngoại tệ

Câu 7. Đặc điểm nào sâu đây không đúng với ngành nông nghiệp?

A. Cây trồng, vật nuôi là đối tượng lao động
B. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu
C. Sản xuất không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên
D. Sản xuất có tính thời vụ

Câu 8: Diện tích canh tác trên thế giới hiện nay chủ yếu dùng để:

A. Trồng cây lương thực
B. cây công nghiệp ngắn ngày
C. Cây công nghiệp lâu năm
D. Cây thực phẩm

Tài liệu ôn thi môn Địa Lý "Vai trò, đặc điểm, nhân tố ảnh hưởng đến nông nghiệp" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Địa Lý tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho lớp 12 đặc biệt là kì thi Đại học THPT QG. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC