Địa Lý 10 Thổ nhưỡng quyển - Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

BÀI 17. THỔ NHƯỠNG QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH THỔ NHƯỠNG

NHẬN BIẾT (8 Câu)

Câu 1. Thổ nhưỡng là

A. lớp vật chất tơi xốp trên bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì.
B. lớp vật chất tơi xốp trên bề mặt lục địa - nơi con người sinh sống.
C. lớp vật chất tơi xốp trên bề mặt lục địa và đại dương.
D. lớp vật chất tơi xốp trên bề mặt lục địa.

Câu 2. Nhân tố nào sau đây quyết định thành phần khoáng vật của đất ?

A. Đá mẹ.                               B. Khí hậu.                               C. Sinh vật.                               D. Địa hình.

Câu 3. Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất thông qua

A. độ ẩm và lượng mưa.                               B. lượng bức xạ và lượng mưa.
C. nhiệt độ và độ ẩm.                                    D. nhiệt độ và nắng.

Câu 4. Tác động đầu tiên của nhiệt và ẩm đến quá trình hình thành của đất là

A. làm cho đá gốc bị phá huỷ thành những sản phẩm phong hoá.
B. làm cho đất giàu chất dinh dưõng hơn.
C. làm cho đất ẩm, tơi xốp hơn.
D. làm cho đất có khả năng chống xói mòn tốt hơn.

Câu 5. Nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành đất là

A. đá mẹ.                               B. khí hậu                               C. sinh vật.                               D. địa hình

Câu 6. Nhân tố vừa ảnh hưởng trực tiếp, vừa gián tiếp đến sự hình thành đất là

A. đá mẹ.                               B. khí hậu                               C. sinh vật.                               D. địa hình.

Câu 7. Khí hậu ảnh hưởng gián tiếp đến sự hình thành đất thông qua

A. ánh sáng.                               B. nước.                               C. lớp phủ thực vật.                               D. nhiệt độ.

Câu 8. Đất được hình thành do tác động đồng thời của các nhân tố

A. đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, con người.
B. khí hậu, đất, sinh vật, địa hình, con người.
C. đá mẹ, sông ngòi, sinh vật, địa hình, con người.
D. khí hậu, sinh vật, địa hình, con người, khoáng sản.

THÔNG HIỂU (6 CÂU)

Câu 9. Ở vùng núi cao quá trình hình thành đất yếu, chủ yếu là do

A. trên núi cao áp suất không khí nhỏ.
B. nhiệt độ thấp nên phong hoá chậm.
C. lượng mùn ít, nghèo nàn.
D. độ ẩm quá cao, mưa nhiều.

Câu 10. Ở nơi địa hình dốc, tầng đất thường

A. mỏng, dễ xói mòn.                               B. bạc màu, ít chất dinh dưỡng.
C. dày do bồi tụ.                                       D. dày, giàu chất dinh dưỡng.

Câu 11. Ở đồng bằng, tầng đất thường dày và giàu chất dinh dưỡng do

A. phong hóa diễn ra mạnh.                                    B. thảm thực vật đa dạng.
C. thường xuyên bị ngập nước.                               D. quá trình bồi tụ chiếm ưu thế.

Câu 12. Lớp phủ thực vật có tác dụng như thế nào đến sự hình thành đất?

A. Hạn chế xói mòn đất.                               B. Phá hủy đá gốc.
C. Tích tụ vật chất.                                       D. Phân giải chất hữu cơ.

Tài liệu ôn thi môn Địa Lý "Thổ nhưỡng quyển - Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Địa Lý tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho lớp 12 đặc biệt là kì thi Đại học THPT QG. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC