Đề thi Giáo Dục Công Dân 11 HKI - THPT Ngô Lê Tân

ĐỀ THI HỌC KÌ I (NĂM HỌC: 2017 – 2018)
Môn: Giáo dục công dân 11.

Thời gian làm bài: 45 phút.

(16 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận)

Mã đề thi 135

Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM): Học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

Câu 1: Thành phần kinh tế là gì?

A. Là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hìn h thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.
B. Là kiểu quan hệ dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.
C. Là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định.
D. Là kiểu quan hệ dựa trên một hình thức sở hữu nhất định.

Câu 2: Hãy chỉ ra một trong những chức năng của tiền tệ?

A. Thước đo thị trường.                    B. Thước đo kinh tế.
C. Thước đo giá cả.                           D. Thước đo giá trị.

Câu 3: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là gì?

A. Lao động.                    B. Sản xuất của cải vật chất.
C. Tác động.                    D. Hoạt động.

Câu 4: Lực lượng nòng cốt của kinh tế tập thể là gì?

A. Doanh nghiệp nhà nước                                       B. Công ty nhà nước
C. Tài sản thuộc sở hữu tập thể                                D. Hợp tác xã

Câu 5: Đối với thợ may, đâu là đối tượng lao động?

A. Máy khâu.                    B. Kim chỉ.                    C. Áo, quần.                    D. Vải.

Câu 6: Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định

A. giá cả và số lượng hàng hóa và cung – cầu.                    B. Giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.
C. giá cả và số lượng hàng hóa.                                  D. số lượng hàng hóa, dịch vụ.

Câu 7: Thị trường có những mối quan hệ cơ bản nào?

A. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán.
B. Người mua, người bán, cung cầu, giá cả.
C. Hàng hóa, người mua, người bán.
D. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán, cung cầu, giá cả.

Câu 8: Cạnh tranh giữa người mua và người mua diễn ra trên thị trường khi nào?

A. Người mua bằng người bán.                                       B. Thị trường khủng hoảng.
C. Người mua nhiều, người bán ít.                                  D. Người bán nhiều, người mua ít.

Câu 9: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

A. Để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH, nước ta cần tự nghiên cứu, xây dựng.
B. Để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH, nước ta cần nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.
C. Để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH, nước ta cần kết hợp tự nghiên cứu, xây dựng vừa nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.

Tài liệu ôn thi môn Giáo Dục Công Dân Lớp 11 "Đề thi HKI - 2017-2018 - THPT Ngô Lê Tân - Mã 135" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn GDCD 11 tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho lớp 12 đặc biệt là kì thi Đại học THPT QG. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC